Så här gör du för att bli medlem

Medlemsskapet löper per kalenderår.

  • Huvudmedlem inom Sverige, 250 SEK/år
  • Kampanj "Uppfödartillägg 150 kr" (styrelsen har beslutat att under tidsbegränsad period erbjuda huvudmedlem möjlighet att betala ett tillägg som automatiskt ger rätt att ge gratis medlemskap till sina kattungeköpare) 
  • Familjemedlem, 50 SEK/år

Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 31/1. Inbetalning efter den 1 oktober gäller även för nästkommande år.

Definition av familjemedlem: Som familjemedlem lever du "under samma tak" som en huvudmedlem och har rösträtt på årsmötena.

Som medlem annonserar du gratis, du för service genom vår kattungeförmedling. Har du precis börjat med ocicat? Kontakta någon i styrelsen om du har funderingar etc. runt rasen.

blogglou

Membershipfee is 250 SEK/year (breeders fee +150 SEK=automatic free membership to the breeders kitten buyers) or familymember 50 SEK/year.

If you recruited kittenbuyer to a member of OCIS the fee is 150 SEK.

Membership pertain to calendar 0101-1231. Membershipfee has to be paid the 31st of January. Payments done 1st of october or later are valid for nextcoming year. Since most payments is done over internet these days please complement your payment with an email to webmaster@ocicat.se with your name, address, phone numbers, type of membership and possible catteryname.

Definition of a familymember: You live "under the same roof" as a fullmember. Familymembers have the right to vote on annual meetings.

As member in OCIS, you get free kittenadvertisment. You also get access to OCIS mailinglist at yahoogroups. Have you just recently started with ocicat? Contact any member of the board, for any kind of support!

Bli-medlem-formulär

 


  

 

 

 

 

  


 

Sätt in pengarna på:

OCIS plusgiro: 6462125-3 

Payments from abroad: SWIFT: NDEASESS IBAN: SE 3095000099604264621253