OCIS-Styrelse 2013-2014

STYRELSEN

Ordförande

Vice Ordförande

 

 

Björn Alsmark

Svein Grøtness

Sekreterare

Kassör

 

Benjamin Jiglund

Anna-Karin Olofsson

Ledamöter

 

Ersättare

.................... 

Revisor

Revisorsersättare

....................

Webb

 

Gurli Pedersen

Linus Karlsson

Linda Ortang

 

Josefin Hofer

Benjamin Jiglund

....................

webmaster@ocicat.se

Valberedning

 

Lena Boskär-Lööf

Cecilia Alsmark