OCIS-Förtroendevalda 2019-2020

STYRELSEN

Ordförande

 

Vice Ordförande

 

 

Björn Alsmark (Landsombud för Sverige)

Mejl: ordf@ocicat.se

Svein Grøtness

Sekreterare

Kassör

 

Benjamin Jiglund

Anna-Karin Olofsson

Mejl: Annakarinevelina@gmail.com

Ledamöter

 

Ersättare

 

.................... 

Revisor

Revisorsersättare

....................

 

Gurli Pedersen (Landsombud för Danmark)

Linus Karlsson

Linda Ortang (Landsombud för Norge)

 Mejl: lindaortang@hotmail.com

 

Josefin Hofer

Benjamin Jiglund

....................

Valberedning

 

Lena Boskär-Lööf

Cecilia Alsmark