OCIS-Förtroendevalda 2018-2019

STYRELSEN

Ordförande

Vice Ordförande

 

 

Hans Boskär E-mail

Svein Grøtness

Sekreterare

Kassör

 

Lena Boskär-Lööf

Anna-Karin Olofsson

Ledamöter

 

Ersättare

.................... 

Revisor

Revisorsersättare

....................

Webb

 

Gurli Pedersen

Björn AlsmarK

Linda Ortang

 

Josefin Hofer

Benjamin Jiglund

....................

webmaster@ocicat.se

Valberedning

 

Linus Karlsson

Cecilia Alsmark