Upphovsrättsliga frågor

För sidan gäller svensk upphovsrättslagstiftning och brott mot detta kommer att leda till polisanmälan.

Hemsidan benämns i denna text så som ocicat.se, men samtliga regler gäller även samtliga subdomäner.

Användning

ocis.se och den information som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrift eller användande på något annat sätt) om inte Ocicats of Scandinavia har givit skriftligt tillstånd till annan användning.
Publicering för en större grupp (tex på internet) är inte privat bruk.

Användares meddelanden till Ocicats of Scandinavia och allt material användare översänder till föreningen via e-post eller via hemsidans webbsidor är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av Ocicats of Scandinavia.

Användare har inte rätt att översända material till Ocicats of Scandinavia utan att han/hon äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse oss med materialet.

Material som presenteras på hemsidan är således endast avsett som information.
All reproduktion, distribution och annan återgivning av material på hemsidan är förbjuden om inte erforderligt tillstånd erhållits från styrelsen.

Innehåll

Ocicats of Scandinavia strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick.
Föreningen svarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt.
Ocicats of Scandinavia förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan.

Länkning

Länkning till ocicat.se ska ske till vår första sidan.