Som uppfödare får vi ofta frågan "Hur mycket kostar en kattunge?"

Ocicats of Scandinavia har inget riktpris utan varje uppfödare bestämmer själv vilket pris som de vill ta för en kattunge. Som uppfödare säljer du oftast en kattunge för ett pris om den ska vara till sällskap och till ett annat pris om den ska vara till avdel (alltså uppfödare emellan). Under 2018 har priset för en sällskapskatt varit mellan 8.500-10.000 kr och priset för en avelskatt ca 12-18.000 kr.

Varför kostar en kattunge dessa summor? 

Det finns inget enkelt svar på denna fråga men låt oss föra ett försök.

Varje kattunge försäkras (dolda felförsäkring) och vaccineras mot kattpest, kattsnuva och kattherpes detta sker två gånger, varje kattunge ska dessutom chipmärkas, registeras för att få en stamtavla och veterinärbesiktas innan den säljs, detta kostar sammantaget ca 1800 kr.

Raskatter äter högkvalitativt foder som köps i djuraffärer, en kattunges foder under sin tid hos kattmamman kostar närmare 800-1000 kr. Till detta kommer kattsand låt säga ca 200 kr/kattunge.

Den som föder upp en kull betalar en parningsavgift till den som äger avelshanen. Själva parningen kostar mellan 1000-1500 kr till detta kommer 1000-2000 kr för varje spotted och frisk kattunge.

Kostnaderna för själva kattungen är alltså ca 5.000 kr. Utöver det kommer kostnader som uppfödarna har för sina avelsdjur.

 

Vad kostar det att hålla ett avelsdjur?

Förutom de kostnader som varje katt kostar årligen, tecknas en avelsförsäkring vilket innebär ca 1.500 kr/år.

Inte alla uppfödare men de flesta ställer ut sina avelskatter på internationella kattuställningar. Detta sker för att säkerställa att katten håller en god rasstandard. På utställningen blir katten bedömd av en internationell domare (som är utbildad på ocicater) och tilldelas certifikat. En avelshona som blivit champion har tilldelats 3 certifikat (ofta ställs katten ut som liten i snitt 4-10 gånger innan hon blivit vuxen). En utställning kostar 300-350 kr/gång. Det innebär att uppfödare har betalat mellan 1000-3000 kr i utställningsavgifter samt kostnader för resor och övernattning.

En avelsdjur som blivit Internationell Champion har fått ytterligare 3 certifikat i en mer avancerad klass varav ett sådant certifkat ska ha tilldelats utomlands.

En avelsdjur som blivit Grand Internationell Champion har tilldelats ytterligare 6-8 certifikat i nästa högre klass varav en-två gånger ska ha skett utomlands.

En högsta titel en katt tilldelas är Supereme Champion och får innehas av en katt som utöver tidigare titlar tilldelats ytterligare 9-11 certifikat varav en-tre gånger utomlands.

Ett avelshona som är Supreme Champion har alltså ställts ut mellan 21-25 gånger till en utställningskostnad för 7.000-10.000 kr till detta kommer resekostnader och logikostnader på mellan 8.000-40.000 kr beroende på var du bor och till vilka utställningar du reser. En uppfödare har alltså kostnader på mellan 15.000-50.000 kr/avelsdjur.

En avelsdjur ger mellan 1-5 kullar. En ocicatkull består av mellan 1-8 kattungar. De kostnader som uppfödaren har för sina avelsdjur ska fördelas på sina avkommor, det är därför enkelt att förstå att det pris som en uppfödare som ställer ut sina katter inte tar i, i överkant utan snarare i underkant och därför också är högre jämfört med de uppfödare som inte ställer ut lika mycket.